EW Textproduktion                                       

info@ewtext.se

 

 
   

_

Ny bok april 2016

Finns det någon högre makt som låter människor komma i vår väg för att vi ska lära och förstå något av livet?

Staffans oväntade möte med Ebba-Sophie blir inledningen till en djup relation, en omvälvande kärlek.

Andra möten borde kanske aldrig ha ägt rum. En passionerad oemotståndlig förälskelse vänder upp och ner på tillvaron. Den som avvisat allt våld tillgriper det ändå själv.

Handlingar de aldrig trodde sig i stånd till tvingar Ebba-Sophie och Staffan att ompröva sin självbild.

Det här är en tankeväckande bok om stora frågor.

 

Att växla spår, börja färdas i en ny riktning, kan vara något som man går och önskar sig, som man förbereder sig mentalt för och så småningom fattar ett överlagt beslut om. Det kan också, som i denna roman, ske plötsligt och oförutsett, vara ett resultat av slumpartade händelser eller ett impulsivt infall.

 

En vanlig svensk septemberdag blir startpunkten för en omorientering, spårväxling, i två kvinnors liv. Violetta och Sara är i yngre medelåldern, de släpar båda på en boja av ouppklarade konflikter som berövar dem vitalitet och stör och hindrar deras utveckling. I Violettas fall handlar det om en för henne själv okänd familjehistoria, i Saras är det ett äktenskap som planat ut i tristess och försatt henne i ett tillstånd av isolering och passivitet.

 

Kanske är det deras omedvetna kompass eller slagruta som denna dag får dem att fatta beslut som på ett radikalt sätt förändrar deras liv.

 

 

© Copyright. All rights reserved. | Website with Sitoo